Kanazawa, Venture Incubation, Craft, Technology, Design, Kanazawa, Venture, Incubation, Crafts, Design, Technology, Movie,

THE WORLD IS YOUR OYSTER.

CEO/Founder : Hitoshi Miyata

Co-Founder & Director : Hiroshi Yonezawa / Hideo Nakashima / Masahiro Yoshida / Matsutaro Fukumitsu / Kazuhiro Imai

Creator : Kazuhiro Morisaki / Masae Kobayashi / Tomoya Kamiko

12-6, Showa-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken, Japan 920-0856

Tel : 076-223-2377