CREATEVE & DESIGN COMPANY

Creative Venture Incubation Studios

CEO / Founder : Hitoshi Miyata

Creator : Kazuhiro Morisaki / Masae Kobayashi / Tomoya Kamiko

Manager : Hiroko Fujinami

Director / Founder : Masahiro Yoshida / Hiroshi Yonezawa / Hideo Nakashima / Hirokazu Imai

CENDO Inc.

12-6, Showa-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken 920-0856 Japan